دخـ√ـترے سـرشـار از فریــ√ـاد بی صـ√ــدا


ـسـلـام...خوفےد ؟!

بوے شـ ـوم مـدرسـه بدجورے میـ ـاد...

تابسـ ـتون به همیـ ـن زودے گذشـ ـت!

Summer 2013

مـטּ دـےـگه نمـیام وب...

پـس تا تابسـتوטּ سـال بعد که هم من هم טּـازی میایم،باے!


البـته مטּ فـقطـ 18 مهـر مےام که یه جشـטּ بگےرےـم به مـنـاسبـت تولـدم...

باے!-

به بعضیام باید گفت:

اگـــــه حس میکنــے خیلـــــــے بارتـــــه واست  گارے  بگیرم !


ﻋﺰﯾﺰﻡ …

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭے ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ …


ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ


ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …به بعضیا باید گفت :

ﻛــﺎﺷــﻜـے ﺷـُـﻌـﻮﺭﺗﻢ،


ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ ﻣــﻴـﺸُـﺪ!


احتـرام گـ ـذاشـتن  به بعضیـا ،

مثه تکـون دادن پارچه ے قرمز جلـوی گاوه !


به بعضـیا تو زندـگی باید گُفت... من چشم میـ ـذارم... تو فقط گُمشو !


+ cm poste paeen


-

بهــ بعــضیــا بایــد گفــتــ :

عــزیــزمــ…! من کــارگــردانــ هـمـونـ فیـلمـیـمـ ،

که تو داریــ واسـمــ بــازیــ میـکنـیـ …!!!

زیـادیـ که خـودتـو دسـت پاییـن بگیرے

میـفتے زیر پاے کسے که یـه رـوز به ـاوج رسوندےش!


کاشـ میـ ـشـد بعضـ ـے آدمـا رو همـ شبـا ساعـ ـت ۹ گـ ـذاشـت دم در...


jr6uyu51frwtx99arn41.jpg

آخـه خـدا جـونـ ! قربون بزرگیت!

وفـاے سگـ  به چه کارمـون ـمیـاد؟!

یه فکـرے به حـال آدمـات میـ ـکـردے!

-
بودنــ با بعضیا لیاقــت نمیــ خــواد ، اعصــابــ میــ خوادــ !


رو بعضــیــ ها باید برچسبــ زد :

تســتــ شد ، آدمــ نیســتــ !


به بعضیــامــ بایــد گــفــت:

عع! شما همــونــی هــستیــد که هیچی نمیــ فهمه!

میشه یه امضا بدینــ؟بعضیــ وقتــا باید به بعضیــ آدما بگیــ :

خبــ ! بازی خنــده داریــ بود ، حالا دیگه از زندگیمــ گمشــو بیرونــ !

هریــــــ!+ نیمه
ــ یــ گمشدهــ رو بیخیــالــ شو لطفــا ،

اگر سهم
ــ تو بود که گــم نمیــ شد !

همین نیــمــه ایــ که هستیــ رو پیــدا کنــ …

-
منطقی حرف زدن با بعضی ها،


حتی از پوشیدن دمپایی انگشتی با جوراب هم سخت تره !

Hipster Girl


به بعضیا باید گفت :


شما سیرابی
گاوم نیستی چه برسه به جیگر ما !!!


American summer

به بعضیا باید گفت

بى زحمت دست به دست

خودتو گموگور کن نبینمت …


Native American Tee


هیچ وقت ، اگه تو رو
با کس دیگه ببینم حسودی نمی کنم...!

آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها!

American shorts


+عنوان وب تغییر کرد تو لینکاتون درستش کنید لطفا!

-

زن که بـاشـے …


عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد !


راسـت مـے گـویـنـد . .


چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه..


“تـو” ..


مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودےمن اهل دیارے هستم ڪـﮧ ....


دختر و پسر بــــآ בو جملـﮧ ' عربے ' بـﮧ همـ " محرمـ " میشونــב ،


اَمـــآ بـــآ یڪ בنیــــآ عشق نـﮧ !!!!!!
    

عمریستــ خـ‗__‗ــودم را به خریتـــــــ زده ام ….


دلــم برای آن روی سگــ‗__‗ـــم تنگــــــــ شده…


+ با معرفتا معلوم شد... لینک تکونی داشتیم!

+ عکس دومی رو دوس دارم!

read more -

بـآيـב بـهــ بـعضيــآ گـُفتـــ :

عـزيــزم . . . تـــو روی پــآهآتـــــ نـمیــ ــتـونـیــ وايــسیــ ؛

چـهــ برسهــ بـهــ حــَرفـآتـــــ . . :|اونی که دستش دور گردن شماست

یه مدت قلادش دست من بود

خوب پارس نکرد ولش کردم


میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

یه عمر خودمونو کشتیم که شیرین ترین علف باشیم

غافل از اینکه طرف اصلا بز نبود......گاو بود


به مردان اینجا نگاه مکن…

اسمشان مرد است ؛ من اگر زمین خوردم به نامردی همین مردان بود…

زمین مرد بود که مرا بلند کرد …

خودت را زمین بزن ؛ اما دست مردان اینجا را نگیر …-

//-->

کد حرکت متن دنبال موس دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

مرجع کد آهنگ